ZDRAV ZEMUN: IZRADA NACRTA AKCIONOG PLANA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U ZEMUNU

Stručne službe Uprave Gradske opštine Zemun u skladu sa Statutom GO Zemun pristupaju izradi nacrta Akcionog plana zaštite životne sredine GO Zemun za period od 2023. do 2025. godine.

Cilj izrade Akcionog plana zaštite životne sredine GO Zemun je stvaranje uslova za realizaciju mera zaštite i unapređenja kvaliteta životne sredine na teritoriji Gradske opštine Zemun.

Veće GO Zemun će formirati Radnu grupu za izradu Akcionog plana zaštite životne sredine GO Zemun za period od 2023. do 2025. godine, a planira se da nacrt navedenog akta bude izrađen do kraja februara meseca 2023. godine.

Tokom procesa izrade navedenog akta izvršiće se konsultacije sa zainteresovanim stranama i ciljnim grupama.

Rezultati analize efekata biće prezentovani javnosti na zvaničnoj internet strani Gradske opštine Zemun.

Tagovi:

Pročitajte još: