Pretraga
Close this search box.

Zdravstvena edukacija prosvetnih radnika u Zemunu, o promociji zdravih stilova i prevencije rizičnog ponašanja u školama

Sekretarijat za zdravstvo podržao je sa dva i po miliona dinara realizaciju programa „Zdravstvena edukacija prosvetnih radnika i saradnika u školama u Beogradu u oblasti promocije zdravih stilova i prevencije rizičnog ponašanja”, koji sprovodi Gradski zavod za javno zdravlje Beograd.

Program je usmeren na osnaživanje kapaciteta prosvetnih radnika i saradnika za rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Sprovodi se kroz tri akreditovana seminara, i to: „Škola zdravih navika”, namenjen uzrasnoj populaciji od prvog do četvrtog razreda, „Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci”, namenjen uzrasnoj populaciji od četvrtog do osmog razreda i „Psihoaktivne supstance i mladi – borba emocija i znanja”, namenjen uzrasnoj populaciji srednje škole.

Osnovni pristup u edukacijama ima za krajnji cilj osnaživanje učenika u procesu donošenja sopstvenih odluka i preuzimanju odgovornosti za njih.

Nastavnici su u ulozi voditelja i moderatora dok je ceo proces veoma participativan i podrazumeva aktivno učešće učenika u svim etapama programa.

Ovi programi najavljuju se zvanično i u katalogu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, a biće realizovani u prostorijama Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, i to: seminar „Škola zdravih navika” održaće se 21. oktobra, a „Psihoaktivne supstance i mladi – borba emocija i znanja” 4. novembra ove godine.

Više informacija na podstranici sajta GZZJZ i Fejsbuk stranici

https://www.tvojeznanjemenjasve.zdravlje.org.rs/index.php?lang=cirhttps://www.facebook.com/tvoje.znanje.menja.sve

Tagovi:

Pročitajte još: