Pretraga
Close this search box.

Zemunci danas se obeležava svetski dan borbe protiv droga: Evo šta žene zloupotrebljavaj , a šta muškarci

Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama obeležava se 26. juna širom sveta, a ovogodišnji slogan glasi „Dokazi su jasni: investirajte u prevenciju“.

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama, ili Svetski dan droga, obeležava se na inicijativu Generalna skupština Ujedinjenih nacija od 1987. godine kako bi se ojačale akcije i saradnja u postizanju sveta bez zloupotrebe droga. Ovogodišnja kampanja Svetskog dana borbe protiv droga prepoznaje da efikasne politike o drogama moraju da budu utemeljene u nauci, istraživanju, punom poštovanju ljudskih prava, saosećanju i dubokom razumevanju društvenih, ekonomskih i zdravstvenih implikacija upotrebe droga.

Ukazuje se na to da zajedno pojačamo naše napore u borbi protiv globalnog problema droge, vođeni principima nauke, saosećanja i solidarnosti. Kroz kolektivnu akciju i posvećenost rešenjima zasnovanim na dokazima, možemo da stvorimo svet u kojem su pojedinci osnaženi da vode zdrav, ispunjen život.

Jedna od 17 osoba koristi drogu

U svetu, prema izveštaju Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala (UNODC) objavljenom 2023. godine, upotreba droga i dalje je visoka širom sveta, jer je u 2021. godini jedna od 17 osoba starosti 15-64 godine koristila drogu u poslednjih 12 meseci. Procenjeni broj korisnika je porastao sa 240 miliona u 2011. godini na 296 miliona u 2021. godini (5,8 odsto svetske populacije starosti 15-64 godine). Ovo povećanje od 23 odsto je delom zbog rasta stanovništva.

Kanabis je i dalje najčešće korišćena droga, sa oko 219 miliona korisnika (4,3 odsto globalne odrasle populacije). Istraživanjem iz 2021. godine procenjeno je da je 36 miliona ljudi koristilo amfetamine, 22 miliona je koristio kokain, a 20 miliona je koristilo supstance tipa „ekstazi“ u godini koja je prethodila istraživanju.

Smrt od opijata

Udeo korisnica je veći u slučaju stimulansa amfetaminskog tipa (45 odstov korisnika su žene) i nemedicinske upotrebe farmaceutskih proizvoda (između 45 i 49 odsto korisnika su žene), dok je najveći udeo muškaraca kod korisnika opijata (75 odsto) i kokaina (73 odsto).

Opioidi su i dalje grupa droga koja najviše doprinose teškim oštećenjima usled njihove zloupotrebe (pogotovo heroin), uključujući smrtni ishod zbog predoziranja.

Kako stoje stvari u Srbiji?

U Srbiji, 2022. godine, prema HBSC istraživanju, kanabis je probalo 7,8 odsto učenika prvog razreda srednjih škola i gimnazija, sa većom učestalošću među dečacima u poređenju sa devojčicama.

Prema poslednjem Istraživanju zdravlja stanovništva Srbije, u 2019. godini, kod stanovnika dobi 15 i više godina, neku od ilegalnih droga obuhvaćenih istraživanjem (amfetamin/metafetamin, kanabis, kokain, ekstazi, heroin, lepak ili druge ispraljive psihoaktivne supstance) ikada u životu je koristilo 4,2 odsto stanovništva Srbije, dok je u prethodnih 12 meseci taj procenat iznosio 1,4 odsto.

Najčešće korišćena ilegalna droga je kanabis koju je koristilo 1,2 odsto stanovnika u prethodnih godinu dana. Upotreba ostalih ilegalnih droga u prethodnih godinu dana je od 0,1-0,2 procenata.

Tagovi:

Pročitajte još: