Zemunci evo kakve kazne i oštra pravila očekuju vozače električnih trotineta

Predlogom izmena i dopuna Zakona o bezbednosti saobraćaja koji je upućen na usvajanje skupštini, prvi put se reguliše upotreba električnih trotineta, a posle brojnih molbi građana da se spreči vožnja električnih trotineta trotoarom, jer ih svojom brzinom zastrašuju i predstavljaju opasnost.

Pogledajmo sada kolike će biti kazne za kršenje propisa i ograničenja kada su u pitanju električni trotineti. Naglašavamo da ova pravila još uvek ne važe! Izmene Zakona treba da usvoji skupština, a očekuje se da će do toga doći najkasnije tokom septembra.

Bez kacige

Vozači električnih trotineta moraće da nose biciklističke kacige. Kazna – 10.000 dinara.

Bez reflektujućeg prsluka na kolovozu (putu)

Vozači električnih trotineta moraće da nose svetloodbojni (reflektujući) prsluk, ALI samo kada se kreću kolovozom. Kazna – 10.000 dinara.

Bez reflektujućeg prsluka van kolovoza (puta)

Noću i u uslovima smanjene vidljivosti vozač će morati na biciklističkoj ili pešačko-biciklističkoj stazi:

1. ili da nosi reflektujući prsluk 2. ili da bude osvetljen 3. ili da bude označen reflektujućom materijom

Kazna za ovaj prekršaj je 3.000 dinara.

Bez obavezne nalepnice

Električni trotinet moraće da ima nalepnicu koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja. Kazna – 10.000 dinara.

Za vožnju saputnika

Na električnom trotinetu ne smeju da se voze 2 osobe. Kazna – 10.000 dinara.

Kazna za mlađe od 14 godina

Po javnim putevima, što se odnosi i na biciklističke i pešačko-biciklističke staze, električni trotinet ne smeju da voze osobe mlađe od 14 godina. Kazna – 10.000 dinara.

Kazna za vožnju trotoarom

Nije dozvoljeno da se el. trotinet vozi na trotoaru. Kazna – 10.000 dinara.

Kada električni trotinet sme na put (kolovoz)?

Vozač trotineta sme da koristi kolovoz isključivo ukoliko ne postoji biciklistička ili pešačko-biciklistička staza. Kazna – 10.000 dinara.

Pritom, kolovoz sme da koristi u širini od najviše jednog metra od desne ivice kolovoza, osim na delu puta ispred raskrsnice ili nekog drugog mesta na kome skreće ulevo, ili kada vrši preticanje i obilaženje. Kazna – 3.000 dinara.

Mlađi od 18 godina ne smeju na „brze“ puteve

Samo punoletni smeju da voze električni trotinet na putevima na kojima je ograničenje brzine 50 km/h.

Oni koji nisu napunili 18 godina smeju da voze električni trotinet isključivo na putevima na kojima je ograničenje brzine 30 km/h. Kazna – 10.000 dinara.

Vožnja van biciklističke trake (na putu)

Ukoliko na putu postoji biciklistička traka, vozač električnog trotineta mora da se kreće desnom biciklističkom trakom u odnosu na smer kretanja saobraćaja. Kazna – 20.000 do 40.000 dinara ili zatvor do 30 dana.

Naglašavamo da biciklistička traka i biciklistička staza nisu ista stvar!

Prebrza vožnja na pešačko-biciklističkoj stazi

Električni trotinet ne sme da se kreće brzinom većom od 10 km/h na pešačko-biciklističkoj stazi. Kazna – 3.000 dinara.

Kazna na biciklističkoj stazi

Kada se električni trotinet vozi na biciklističkoj stazi za saobraćaj u oba smera, mora da se kreće desnom stranom staze. Kazna – 5.000 dinara.

Vožnja preko zebre

Ukoliko prelazi put na pešačkom prelazu (zebri), vozač trotineta mora da siđe sa njega i da ga pregura, kao da je pešak. Kazna – 3.000 dinara.

Ovo ne važi za prelaz biciklističke i pešačko-biciklističke staze preko puta.

Muzika i vožnja

Osoba koja tokom vožnje trotineta na oba uha ima slušalice može da dobije kaznu od 3.000 dinara.

Zabranjena paralelna vožnja

Ako se dva ili više vozača električnih trotineta kreću u grupi, dužni su da se kreću jedan za drugim. Kazna – 5.000 dinara.

Kazna za vuču, guranje i slično

Vozač električnog trotineta ne sme da se pridržava za drugo vozilo, da dozvoli da ga vuče ili gura drugo vozilo, da on vuče ili gura drugo vozilo, itd. Kazna – 5.000 dinara.

Prevoz predmeta koji ometaju vozača

Na električnom trotinetu zabranjen je prevoz predmeta koji mogu da ometaju vozača tokom vožnje. Kazna – 5.000 dinara.

Tagovi:

Pročitajte još: