Zemunsko groblje najstarije u Beogradu!

Zemunsko groblje je najstarije groblje na teritoriji grada Beograda, oformljeno oko 1740. godine na bregu Gardoš, a prostire se na površini od oko 4,68 hektara. Groblje u Zemunu predstavlja svojevrstan kompleks koji čine tri groblja: pravoslavno, rimokatoličko i jevrejsko.

Groblje za pripadnike rimokatoličke vere nastalo je posle 1717. godine na uzvišenom desnom platou iznad Donjeg grada, da bi krajem osamnaestog veka, na plato bilo izmešteno i pravoslavno groblje koje se nalazilo u blizini Svetonikolajevske crkve i na istočnoj strani današnje Sinđelićeve ulice. Jevrejsko groblje je formirano na prostoru severozapadno od rimokatoličkog, a najstariji datovan spomenik na tom groblju je iz 1746. godine.

Nekada izvan bedema grada, Zemunsko groblje danas je okruženo nastanjenim kompleksima, od kojih je odvojeno najvećim delom podignutim ogradama i konfiguracijom tla. S južne strane oivičeno je starim odbrambenim zidom s puškarnicama iz 1841, koji se pruža i čini neparnu stranu Grobljanske ulice. Sa zapadne strane ograničeno je ivicama desnog brega iznad Ulice cara Dušana do parcela zgrada prema Ulici Sibinjanin Janka i nastavka iste ulice do porte nadgrobne crkve Sv. Dimitrija (Hariševa crkva), na severnoj i istočnoj strani.

Tagovi:

Pročitajte još: